Serwis

DZIAŁ SERWISU I AUTOMATYKI


Tomasz Kamiński
Kierownik Serwisu
Tel: (58) 305-16-47 w. 16
Tel. kom: 513-161-483
Email: kaminski@euro-went.pl

Przeglądy serwisowo – konserwacyjne systemów wentylacji i klimatyzacji.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzenia powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym. Profilaktyka serwisowa polega na kompleksowym diagnozowaniu systemu oraz jego poszczególnych elementów. Pozwala to na wczesne wykrycie potencjalnych problemów, usunięcie usterek oraz maksymalne zoptymalizowanie działania systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego.

Częstotliwość przeglądów serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych wynosi dwa razy w roku, najlepiej w okresie wiosennym i jesiennym. Natomiast częstotliwość przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych zalecana przez producentów urządzeń to cztery razy do roku, a dopuszczalna to dwa razy do roku.

W zakres podstawowych prac serwisowych wchodzą najczęściej poniższe czynności:
 • Ogólne oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń,
 • Sekcja wentylatora – pomiar parametrów pracy silników elektrycznych, kontrola poprawności działania i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, naciągu pasków klinowych, stan króćców elastycznych, czystość sekcji,
 • Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,
 • Sekcja filtrów- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy,
 • Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika,
 • Ocena prawidłowości pracy central,
 • Czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach,
 • Czyszczenie elementów obudowy,
 • Czyszczenie i odgrzybianie parowników jednostek wewnętrznych,
 • Czyszczenie skraplaczy,
 • Sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek chłodniczych,
 • Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji,
 • Pomiar parametrów pracy silników elektrycznych,
 • Pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym,
 • Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów.
Pracownicy firmy Euro -Went Sp. z o.o. posiadają niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające przeprowadzać przeglądy serwisowe.

ZLECENIE PRZEGLĄDU SERWISOWO - KONSERWACYJNEGO:

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Jako jedyni w regionie oferujemy profesjonalne wykonywanie okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oferujemy również dezynfekcję wyczyszczonych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czyszczenie jest niezbędne ze względów zdrowotnych i eksploatacyjnych. Każde czyszczenie poprzedzone jest inspekcją kamera przemysłową. Czyszczenie wykonujemy urządzeniami najwyższej światowej klasy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz rozdziałem 6, § 50 tego rozporządzenia i jego treścią: „Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej, niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane”.

Naprawy bieżące urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w branży wykonujemy naprawy bieżące urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych takich producentów jak: VTS, VBW, Clima Produkt, Swegon, Fujitsu, Daikin, Mitsubishi, Samsung, York, itd. różnych producentów. Dodatkowo zapewniamy również opiekę serwisowo – konserwacyjną naprawionych urządzeń.

KARTA ZLECENIA NAPRAWY:

Przeglądy serwisowe systemów detekcji gazów.

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przeglądów technicznych i kalibracji wszelkich systemów detekcji gazów.

Nasza firma dysponuje pełnym zapleczem technicznym (gazy testowe, przyrządy pomiarowe) oraz wiedzą (ponad 15 lat doświadczenia w branży) dzięki czemu możemy zaoferować w pełni profesjonalną obsługę nawet najbardziej skomplikowanych systemów detekcji gazów w różnych gałęziach przemysłu, branży spożywczej, garażach czy kotłowniach.