Przewody oddymiające typu PO

Stalowe, jednostrefowe przewody oddymiace typu PO o odporności ogniowej
E600 120(ho) S1500single.

Materiał:
Blacha stalowa ocynkowana DX51D+Z275 o minimalnej grubości 1,0mm.

Certyfikat:
Przewody oraz kształtki posiadają Certyfikat Zgodności nr 1488-CPD-0270/W wydany przez Instytut Techniki Budowlanej.

Dane techniczne


Przewody oddymiające typu PO służą do instalacji w układzie poziomym oraz mogą być wykorzystywane w instalacjach mieszanych tj. spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej, ale przy założeniu, że obsługiwać będą tę strefę pożarową, w której zostały zamontowane.

Parametry przewodów oddymiających typu PO:
Max. temp. odprowadzanych dymów : 600°C
Czas pracy w maksymalnej temp. : 120 min
Ciśnienie robocze : -1500 Pa do +500 Pa
Max. wymiar przekroju : 1250 x 1000 mm
Max. wymiar długości : 1500 mm

Dokumenty do pobrania