Kontakt

FIRMA


EURO-WENT Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdańsk
Tel.: (58) 305-16-47
(58) 320-29-79
(58) 324-42-60
Fax: (58) 305-16-91

E-mail: info@euro-went.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15.00

Konto bankowe
Bank Zachodni WBK S.A. O/Gdańsk
PLN: 36 1090 1098 0000 0000 0901 6241

Kapitał zakładowy: 220 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000021047
NIP 583-10-05-072
REGON 190471491

Formularz kontaktowy

ZARZĄD SPÓŁKI


Jerzy Kortas - Prezes Zarządu

Mariusz Kortas - Członek Zarządu

Sławomir Kortas - Członek Zarządu

SEKRETARIAT I ADMINISTRACJA


Weronika Kwiecień - Matysiak
Specjalista ds. Administracji
Tel: (58) 305-16-47 w. 11
E-mail: info@euro-went.pl

DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY


Mariusz Kortas
Dyrektor ds. Produkcji
Tel: (58) 305-16-47 w. 17
E-mail: mkortas@euro-went.pl

Kamil Karasiewicz
Specjalista ds. Produkcji
Tel: (58) 305-16-47 w. 18
E-mail: karasiewicz@euro-went.pl

DZIAŁ LOGISTYKI I ZAOPATRZENIA


Sławomir Kortas
Dyrektor ds. Logistyki i Handlu
Tel: (58) 305-16-47 w. 13
E-mail: skortas@euro-went.pl

Andrzej Reddmann
Specjalista ds. Handlu
Tel: (58) 305-16-47 w. 13
E-mail: reddmann@euro-went.pl

DZIAŁ REALIZACJI PRODUKCJI MONTAŻOWEJ


Krzysztof Ekstowicz
Z-ca Dyrektora Produkcji ds. Przygotowania i Realizacji Budów
Tel: (58) 305-16-47 w. 14
E-mail: ekstowicz@euro-went.pl

Ryszard Walczuk
Kierownik Zespołu Budów
Tel: (58) 305-16-47 w. 15
E-mail: walczuk@euro-went.pl

Emilian Sieciński
Kierownik Zespołu Budów
Tel: (58) 305-16-47 w. 15
E-mail: siecinski@euro-went.pl

Krzysztof Pawiński
Kierownik Zespołu Budów
Tel: (58) 305-16-47 w. 16
E-mail: pawinski@euro-went.pl

Bartłomiej Migowski
Specjalista ds. Technicznego Przygotowania Budów
Tel: (58) 305-16-47 w. 15
E-mail: migowski@euro-went.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI


Tobiasz Klimczak
Kierownik ds. Technologicznego Przygotowania Produkcji
Tel: (58) 305-16-47 w. 20
E-mail: klimczak@euro-went.pl

Tadeusz Zborowski
Specjalista ds. Technologicznego Przygotowania Produkcji
Tel: (58) 305-16-47 w. 20
E-mail: zborowski@euro-went.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY


E-mail: ksiegowosc@euro-went.pl

Monika Podgórska
Główna Księgowa
Tel: (58) 305-16-47 w. 19
Ewa Kuropatwa
Księgowa
Tel: (58) 305-16-47 w. 19
Mariola Wilk
Specjalista ds. Kadrowych i Organizacyjnych
Tel: (58) 305-16-47 w. 19
E-mail: kadry@euro-went.pl

DZIAŁ KLIMATYZACJI I SERWISU


Tomasz Kamiński
Kierownik Klimatyzacji i Serwisu
Tel: (58) 305-16-47 w. 16
E-mail: kaminski@euro-went.pl

MAGAZYN


Rafał Marks
Kierownik Magazynu
Tel: (58) 305-16-47 w. 21
E-mail: magazyn@euro-went.pl